Om oss

             Elevbedrift ved Rakkestad ungdomsskole                        logo.png

Rakkestad ungdomsskole har hatt elevbedrift som et eget fag siden 2000. Det startet da gjennom en ivrig ildsjel ved skolen, som etter hvert fikk med seg skolens ledelse ved Unni Bergsland inn i arbeidet.

Metoden kom etter hvert inn i skoleutviklingsplanen for Rakkestad kommune 2009 – 2013, og er planlagt videreført den neste perioden.

Metoden har en egen entreprenørskapskoordinator som organiserer og strukturerer faget.

Metoden ble lagt til 9. trinn og det ble brukt entreprenørielle metoder helt fra starten av hvor arbeidet fulgte dette grunnprinsippet:

Elevbedrift er et pedagogisk opplegg hvor elevene opplever hva det innebærer å starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere.

Å bruke elevbedrift som metode er ikke et tillegg til læreplanene, men et redskap til å konkretisere læreplanmålene.

Noen utfordringer ved oppstart og gjennom de første årene:

–         Faget var ildsjelsbasert, og litt tungt å drifte for den enkelte lærer.

–         Faget fulgte Ungt entreprenørskap sin modell for elevbedrift, men var noe ustrukturert på hva man skulle gjøre fra gang til gang.

–         Kontakter til næringsliv og kommune var enda ikke godt etablert, dette trenger noe tid for å komme på plass.

–         Bedriftene som startet ble mye hobby og bolle/vaffelbasert.

Alle disse utfordringene har vi tatt tak i og jobbet med, og de ideer og tips som vi har kommet fram til deler vi med oss i denne bloggen.

Du er velkommen til å følge oss, og arbeide med elevbedrift:-)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *