Årsplan

Dette er ett eksempel på en utarbeidet årsplan, det som mangler her er knytning til mål (vi skal få dette på plass). Vår årsplan er en aktiv årsplan med linker til videre opplegg i Fronter.

Datoer Opplegg Fremgangsmåte
25./26.   oktober «Gjør noe med det» Elevene skal gjennom et kreativt opplegg med Gründercamp.
Etter   høstferien ”Lærerseminar” Vi   lager en hyggelig kveld hvor vi prøver ut litt teknikker, går gjennom planene   og lufter ideer.
Uke   41/42 Konkurranse til GründerIdol Se eget opplegg til konkurransen.
oktober GründerIdol Vi   skal til videregående og vise fram ideen vår. De beste ideene/gruppene får   reise. Dette blir på samme måte som Skaperen på TV med en jury som skal   vurdere ideen vår.Alle   disse ideene tas vare på, som vi tar fram i desember når vi starter opp for   alvor.
Uke 44 – 45 Oppstart av entreprenørskap  (opplegg) 1.   Elevene får en innføring i hva vi skal drive med. De får en oversikt over   opplegget framover

2. Elevene ser filmen «Pay it forward»

3.   Elevene jobber med å tenke ut ideer og skriver dem ned. Alene eller flere   sammen.

4.   Lekse til neste uke:

Tenke ut hva som mangler i hverdagen eller kunne vært en lur ide!

Spørre hjemme hva som kan være lurt å ha med i en søknad og CV.

Uke 46 Kreative   øvelserIdefaseVises   EB-løypa hos UE (brukernavn er ue og passord er ue) 1.   Film fra UE om elevbedrift.http://www.youtube.com/watch?v=84diFtbKGU4&feature=plcp2.   Elevene løser alene og i grupper kreative oppgaver. (Portvokteren, rive en   elefant, kreative oppgaver osv.)

3.   Elevene tenker ut ideer eller behov for nye ideer. Skrives ned og skal kunne   fortelles til andre elever.

4. Gjennomgang av CV og søknad. Alle elever   skriver sin egen som et standardskriv.

5.   Lekse til neste uke: skrive ferdig søknad og CV, få hjelp med detaljer som   mangler hjemme.

Uke 47 De   4 personligheterIdedating 1.   Gjennomgang av de 4 personligheter. Elevene plasserer seg selv. Samles inn av   lærer og tas vare på til permen kommer.2.Idehavere gjør ferdig sine   presentasjoner av ideer. Arbeidere plasserer sin personlighet og   ønske om arbeidstype i sin søknad. Denne skrives ut og tas med.3. Idedating   i gymsalen (se eget opplegg)

Arbeider kan søke på   valgfritt antall stillinger/ideer.

Ideer presenteres og   arbeiderne kan etter denne prosessen sende sine søknader til idèhaver.

Idehaver må mene noe   om hvem som er egnet for bedriften. Liste leveres faglærer og vi tar et   ansettelsesmøte med en faglærer og idehaver. Vi begynner denne prosessen i   slutten av dagen! (Ingen bedrifter er endelige før økt 4 er ferdig.)

Uke 48 Forberedelser til GründerIdol Idehaver må mene noe   om hvem som er egnet for bedriften. Liste leveres faglærer og vi tar et   ansettelsesmøte med en faglærer og idehaver.Forbereder   presentasjon til GründerIdol. Kriterier for presentasjon gis. Her dele   bedriftspermer ut.
Uke 49 – 50 Fullføre CV/søknad Alle   elever skriver ferdig CV/søknaden sin, de kan nå søke til den bedriften de   vil være en del av. Søknad legges inn i bedriftspermen.
De som   er ferdig med søknaden kan starte med å skrive en forretningsplan, se mal.
Uke 3 GründerIdol   for 9. trinn (maler)-   Invitere 4 medlemmer til jury.-Hver   bedrift får utdelt en perm + skilleark som de samler alle papirer i. Viktig å   ha god orden i permen.

Alt   som startes her skal elevene jobbe videre med gjennom resten av året og på   entreprenørskapsåret.

Vi   kjører Gründeridol hjemme. Elevene utarbeider en ide som skal presenteres for   en jury.Opplegget deles i flere økter:

1.   Gruppearbeid og utarbeidelse av ideen til bedriften.

2.   Elevene forbereder en presentasjon for en jury.

3.   Opplegget avsluttes med presentasjon for en jury som kårer beste ide m.m.   Koordinator ordner jury. Premier dekkes av skolen eller sponsing fra   handelsstand.

Uke 1 –  2 IA og   samarbeidavtaleUke 2:   Regnskapskurs med UE fredag 11.1 (4. – 6. time). 1)   Bedriftene får utdelt en bedriftsperm.

2)   Elevene starter å skrive en forretningsplan, se mal her

3)   Elevene får en innføring i IA. (Inkluderende arbeidsliv.) Uke 2

4) Elevene   skriver samarbeidsavtale i   bedriften som en del av IA.

Denne   samarbeidsavtalen skal tas vare på og presenteres for NAV under UE-messen i   Rakkestad rådhus.

Uke 4 Opplegg for uke 4Bedriftene er i drift. Elevene   skriver ferdig samarbeidsavtale.Elevene   jobber videre med bedriftene sine.Elevene   fører inn bankkontonummer.
Uke 5 Forberedelser   til skolemesse. Elevene   jobber med modellstand og permen sin.
Uke 6 Forberedelser   til skolemesse Elevene   jobber med forberedelsene sine.
Uke 7 Messekurs   fredag 15. februar. Elevene   forbereder seg til skolemesse: messkurs!
Uke 9 -10 Intervjuforberedelser(Hvis   tid intervuer lærer!)Forberedelser   til Fylkesmessen.

Ordinær   drift av bedriftene.

Vi   kjører en kortere sekvens med forberedelser til intervju, dette skal alle   gjøre. Viktige ting å ha tenkt igjennom. Se eget forberedelsesskjema.Ellers   er det ordinær drift av bedriftene og forberedelser til Fylkesmesse.
Jan-   Mars Drift   av bedrifter.-   utarbeide modellstand-   utarbeide permen Vi   følger opplegg i Fronter under Entreprenørskap og ukesopplegg.Elevene   lager en modellstand som skal være utgangspunktet for sin stand under   Fylkesmessen.Elevene   jobber godt med permene sine slik at de kan presenteres en jury.
Uke 11 Fylkesmesse Vi   stiller med de bedriftene som har fulgt opp og fortjener det! Disse ble tatt   ut på skolemessen.
Uke 11   og 12 Sluttrapport Elevene   avslutter, rydder opp, gjør opp regnskap og skriver sluttrapport.
Videre Eventuelt   andre messer. Vi avslutter bedriftene!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *